Vakinn eykur fagmennsku í ferðaþjónustu

02. júlí 2012

Innleiðing á nýju gæða- og umhverfiskerfi til aðila í ferðaþjónustu er nú komin á fullt skrið hjá Ferðamálastofu. Gæðakerfið, sem ber heitið VAKINN felur í sér viðameiri úttekt á starfsemi íslenskra fyrirtækja í ferðaþjónustu en áður hefur þekkst hér á landi. Kerfinu er ætlað að efla gæði og fagmennsku á sviði ferðaþjónustu, ekki síst í ljósi þeirrar miklu fjölgunar sem orðið hefur á heimsóknum erlendra gesta til landsins og fyrirsjáanlegt er að muni verða á næstu árum. Þau fyrirtæki sem óska eftir þátttöku í VAKANUM þurfa að uppfylla auknar kröfur um gæði og öryggi, jafnt fyrir starfsfólk sem og viðskiptavini. Auk þess tekur VAKINN til aðbúnaðar, þjónustu við ferðamenn, þjálfun starfsfólks og umgengni við náttúruna svo fátt eitt sé nefnt.

Vinna við undirbúning VAKANS hófst fyrir alvöru árið 2008 þegar Iðnaðarráðuneytið fól Ferðamálastofu og Nýsköpunarmiðstöð Íslands að vinna að gerð gæðakerfis. Óháð ráðgjafafyrirtæki var fengið til þess að taka út gæðakerfi víðs vegar um heim og niðurstaðan varð sú að byggja á Ný-sjálenska kerfinu Qualmark. Það hefur nú verið staðfært og aðlagað að íslenskum aðstæðum.

Skýrari stefna og aukin færni með innleiðingu Vakans

Með innleiðingu Vakans munu aðilar í ferðaþjónustu geta markað sér skýrari stefnu og aukið færni sína við reksturinn. Þeir munu bæta öryggi og velferð gesta sinna sem og starfsmanna, auk þess sem þeir taka þátt í því að auka trúverðugleika íslenskrar ferðaþjónustu í heild. Verkefnið hefur verið unnið í náinni samvinnu við Samtök ferðaþjónustunnar, Ferðamálasamtök Íslands og Nýsköpunarmiðstöð og þannig hefur skapast breið samstaða innan ferðaþjónustunnar um þennan mikilvæga málaflokk. Fram til 1. október á þessu ári er skráning í VAKANN boðin á 40% afslætti. Gæðakerfi VAKANS er tvíþætt. Annars vegar er um að ræða gæðaúttekt fyrir ferðaþjónustu aðra en gistingu og hins vegar stjörnuflokkun fyrir gististaði, svo sem hótel, gistiheimili, orlofshús, tjaldsvæði og fleira. Sá hluti verður innleiddur snemma á næsta ári. Umhverfiskerfið stendur öllum þátttakendum í VAKANUM til boða endurgjaldslaust.

Allar upplýsingar má finna á www.vakinn.is