Frumkvöðlasetur í 20 ár - rit eftir Runólf Smára

Út er komið ritið Frumkvöðlasetur Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands eftir Runólf Smára Steinþórsson með viðtölum við frumkvöðla og aðstandendur setranna. 

Sigríður Ingvarsdóttir ritar formála að ritinu og segir meðal annars: 

„Þau skipta hundruðum fyrirtækin sem hafa nýtt sér aðstöðu á frumkvöðlasetrum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands í gegnum tíðina. Frumkvöðlarnir hafa komið þar inn, stofnað fyrirtæki sem hafa vaxið þar og dafnað, stundað rannsóknir og þróun, stefnt að háleitum markmiðum og haft áhrif á samfélagið hér á landi með ýmsum hætti. Þessi fyrirtæki sem hafa stigið sín fyrstu skref á frumkvöðlasetrunum eru fjölbreytt en eiga það öll sameiginlegt að byggja á hugviti og stunda nýsköpun. Þegar litið er í baksýnisspegilinn og rýnt í tölfræði og árangur þeirra fyrirtækja sem hafa verið á setrunum og útskrifast þaðan má glöggt sjá að þarna er um gríðarlega mikilvægan ávinning að ræða sem hefur áhrif á hagtölur landsins.“

Karl Friðriksson hafði veg og vanda af útgáfu ritsins af hálfu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og hann ritar inngang að ritinu sem hér fylgir. 

„Við þau vatnaskil sem nú eiga sér stað gagnvart þjónustu við frumkvöðla hér á landi var ákveðið að fylgja eftir fyrri áformum um að skoða árangur frumkvöðlasetra sem fyrirrennari Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, Iðntæknistofnun Íslands, setti af stað árið 1999. Hér er ekki um að ræða heildstætt mat í ljósi margra árangursmælikvarða hjá þeim fyrirtækjum sem notið hafa þjónustu setranna, heldur hefur höfundur ritsins dr. Runólfur Smári Steinþórsson, prófessor hjá Háskóla Íslands, unnið verkefnið út frá tilgreindum rannsóknarspurningum sem hann setti fram. Hann rekur sögu setranna, skoðar nokkrar lykiltölur, og aðrar kannanir sem gerðar hafa verið og dregur saman niðurstöður úr viðtölum, annars vegar við starfsmenn Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og svo nokkra fulltrúa úr flóru þeirra fyrirtækja sem hófu rekstur eða fengu þjónustu setranna í upphafi starfsemi sinnar.“

Nánar um ritin og aðgangur að þeim á vefformi og sem PDF. 

Lumar þú á mjúkri og hlýrri hugmynd? Stafrænt Ullarþon vorið 2021

Lumar þú á mjúkri og hlýrri hugmynd? Stafrænt Ullarþon vorið 2021

Textílmiðstöð Íslands og Nýsköpunarmiðstöð Íslands halda Ullarþon daganna 25. - 29. mars nk. Verkefnið er styrkt af Framleiðnisjóði Landbúnaðarins.