Námskeið og fræðsla

Nýsköpunarmiðstöð býður upp á fjölbreytt námskeið tengd þróun viðskiptahugmynda og gerð viðskiptaáætlunar. Hlutverk okkar er að svara þörfum og óskum viðskiptavina um fræðslu og hafa frumkvæði að nýjum lausnum á sviði menntunar og nýsköpunar. Við störfum með einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum um land allt.


Brautargengi - fyrir konur með viðskiptahugmynd

Lumar þú á góðri viðskiptahugmynd sem þig langar að þróa áfram, kanna möguleika á að hrinda í framkvæmd, læra um stofnun og rekstur fyrirtækja og læra að koma hugmyndum þínum á framfæri? Þá er Brautargengi fyrir þig. Þú vinnur með hugmyndina þína, skrifar heildstæða viðskiptaáætlun undir leiðsögn sérfræðinga og lærir um stofnun og rekstur fyrirtækja.

Brautargengi er námskeið sem er sniðið sérstaklega að þörfum kvenna sem vilja hrinda viðskiptahugmynd í framkvæmd og hefja eigin rekstur og kvenna sem eru þegar í atvinnurekstri og vilja auka rekstrarþekkingu sína.

Tímasetningar

Námskeið Brautargengis eru haldin tvisvar á ári í Reykjavík og að jafnaði einu sinni á ári á Akureyri. Eina önn á  ári er síðan námskeið í boði í öðrum landshlutum. Það er þá kynnt sérstaklega.

Brautargengi á Akureyri hefst 6. september 2018 og verður kennt á fimmtudögum kl. 12-16 

Brautargengi í Reykjavík hefst 4. september 2018 og verður kennt á þriðjudögum kl. 12-16

Inntökuskilyrði

Meginskilyrði eru að þátttakandi hafi viðskiptahugmynd til að vinna með, sé að hefja rekstur eða sé nú þegar í rekstri og að þátttakandi skuldbindi sig til þess að vinna að gerð viðskiptaáætlunar sinnar. Eins er skilyrði fyrir þátttöku að nemendur hafi aðgang að tölvu með ritvinnsluforriti (word) og töflureikni (exel). Reiknað er með nemendur hafi með sér eigin tölvu í allar kennslustundir (eða semji um að fá lánaða tölvu hjá Nýsköpunarmiðstöð).

Markmið

 • Þátttakendur ljúki við vinnu að eigin viðskiptaáætlun

 • Öðlist þekkingu á grundvallaratriðum við stofnun fyrirtækis

 • Fái hagnýta þekkingu á þeim þáttum sem lúta að fyrirtækjarekstri s.s. markaðsmálum, fjármálum og stjórnun

 • Aukin tengsl

Kennslufyrirkomulag

Fyrirlestrar, verkefnavinna og heimavinna. Þátttakendur fá einnig handleiðslu hjá starfsmönnum Impru.  Brautargengi er 90 kennslustunda námskeið sem kennt er einu sinni í viku í 4 klst. í senn, samtals í 15 vikur. Námskeiðið eru haldið tvisvar á ári, á haust og vorönn og hefst það í febrúar og september ár hvert.

Námsefni

 • Markviss uppbygging þátttakenda

 • Stefnumótun

 • Stjórnun og starfsmannamál

 • Markaðsmál

 • Fjármál

 • Tölvuvæðing og internetið

 • Hagnýt atriði við stofnun og rekstur fyrirtækis

Verð og hvað er innifalið 

 • Námskeiðið kostar 50.000 kr. og innifalið í verði er: 
 • Kennsla og leiðsögn

 • Námsgögn

 • Verkefnamappa

 • Kaffi og meðlæti

 • Handleiðsla 

Staðreyndir um Brautargengi

Brautargengi hóf göngu sína 1996 í Reykjavík en 2003 var það haldið í tíunda sinn og þá í fyrsta skipti á landsbyggðinni þar sem samkennt var á milli Akureyrar, Ísafjarðar og Egilsstaða.

Rúmlega 1000 konur hafa lokið Brautargengi og skrifað heildstæða viðskiptaáætlun í kringum viðskiptahugmynd sem þær hafa. Samkvæmt niðurstöðum könnunar sem gerð var árið 2005 á árangri Brautargengis eru nú 50 - 60% kvenna sem lokið hafa Brautargengisnámi með fyrirtæki í rekstri og telja flestar að námskeiðið hafi skipt mjög miklu máli varðandi það hvort þær færu af stað með rekstur. Einnig telur mikill meirihluti þeirra að þær séu mun hæfari stjórnendur eftir að hafa lokið náminu. Um og yfir 90% þátttakenda segjast geta mælt með Brautargengisnáminu við vinkonur sínar.

Kannanir okkar sýna einnig að hluti þátttakenda er háskólamenntaður og flest fyrirtækin sem stofnuð hafa verið eða eru í bígerð eru í verslun og þjónustu. Flest þessara fyrirtækja eru með 10 starfsmenn eða færri en þó eru nokkur með yfir 30 starfsmenn. Óhætt er því að segja að Brautargengisnám komi atvinnulífinu til góða þar sem kraftar kvenna nýtast í störfum sem annars hefðu ekki orðið til. Sérfræðingar hafa bent á það að undanförnu að mikilvægt sé að nýta krafta kvenna þar sem á íslenskum vinnumarkaði eru einungis um 27% sjálfstæðra atvinnurekenda konur.


Anna Guðný Guðmundsdóttir
Anna Guðný Guðmundsdóttir
Verkefnastjóri
Elín Gróa Karlsdóttir
Elín Gróa Karlsdóttir
Verkefnastjóri

Stofnun og rekstur fyrirtækja

Námskeiðið snýst um þau grundvallaratriði sem varða stofnun og rekstur fyrirtækis. Fjallað er um sölu- og markaðsmál, fjárhagsáætlanir, form fyrirtækja og skattamál ásamt því að farið er yfir mismunandi gerðir viðskiptaáætlana. Út í gegnum námskeiðið vinna þátttakendur með sína viðskiptahugmynd hvort sem hún er komin til framkvæmda eða er á hugmyndastigi. Að námskeiði loknu er hægt að fá frekari aðstoð ef þörf.

Allir þátttakendur á námskeiðinu skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu þess efnis að þeir muni ekki gera hugmyndir annarra að sínum eða á annan hátt hagnast á sértækum upplýsingum annarra þátttakenda sem sitja námskeiðið.

Í lokaáfanga námskeiðsins ættu þátttakendur að geta gert sér enn betur grein fyrir því hvort viðskiptahugmyndin sé raunhæf og líkleg til að skila árangri.

Hverjum er námskeiðið ætlað?

Stofnun og rekstur smáfyrirtækja er ætlað þeim sem búa yfir viðskiptahugmynd og hafa hug á að stofna fyrirtæki í kringum hana. Námskeiðið er einnig ætlað þeim sem hafa nýlega stofnað fyrirtæki eða vilja auka rekstrarþekkingu sína. Námskeiðið er haldið í Reykjavík.

Markmið

Að námskeiðinu loknu eiga þátttakendur að geta unnið að eigin viðskiptaáætlun, gert sér grein fyrir hvort ráðlegt sé að stofna fyrirtæki um viðskiptahugmyndina og hvernig á að bera sig að við það. Þeir eiga einnig að hafa:

 • Þekkingu á grundvallaratriðum við stofnun fyrirtækis
 • Þekkingu á þáttum sem lúta að fyrirtækjarekstri s.s. markaðsmálum, fjármálum og stjórnun
 • Þekkingu til að vinna eigin viðskiptaáætlun

Dagskrá, efnisþættir og verð

Námskeiðið er samtals 35 kennslustundir og eru helstu efnisþættir eftirfarandi:

1. dagur:  Laugardagur 27. október frá kl 12:00 til 16:00

 • Stofnandinn
 • Mikilvægi viðskiptaáætlunar
 • Viðskiptaáætlunargerð – stefnumótun og Canvas

2. dagur: Mánudagur 29. október kl. 17:00 til 21:00

 • Tímastjórnun og Trello
 • Markmiðasetning - framkvæmdaáætlanir
 • Fjárfestakynningar

3. dagur: Þriðjudagur 30. október kl. 17:00 til 21:00

 • Stofnun fyrirtækja
 • Kostnaðargreining og núllpunktur
 • Stofnkostnaður og fjármögnun

4. dagur: Miðvikudaginn 31. október kl. 17:00 til 21:00

 • Fjárhagsáætlanagerð
 • Fjármögnun, laun og skattar

5. dagur: Fimmtudagur 1. nóvember kl. 17:00 til 21:00

 • Stafræn markaðssetning
 • Efnisframleiðsla
 • Leitarvéla bestun
 • Mikilvægi vefsíðu
 • Umræða um helstu samfélagsmiðla

6. dagur: Laugardagur 3. nóvember kl. 12:00 til 16:00

 • Markaðsgreiningar og samkeppnisgreiningar
 • Markaðsáætlanir

Þátttökugjald er 62.000 kr.  


Kristján Óskarsson
Kristján Óskarsson
Verkefnastjóri