Tæknirannsókna- og þróunarverkefni

Intelligent motion analysis for physiotherapists.
Sprengisuða þróuð sérstaklega með tilliti til krefjandi aðstæðna í íslenskum jarðhitaiðnaði.
Andeslúpína til að auka lífmassa af rýru landi og virði fyrir vinnslustöðvar.
Sjálfvirknivæðing dróna í gagnasöfnun.
Að nýta jarðvarma til vinnslu úr lignósellulósaríkum lífmassa.
Aukinn líftími og sjálfbærni jarðvarmavirkjanna.
Úr olíu og gas í jardvarma.