Stefna, skipurit og ársskýrsla

Leiðarljós Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands

 • Við eflum verðmætasköpun og aukum lífsgæði með nýsköpun og ábyrgri nýtingu auðlinda á sjálfbæran hátt
 • Við erum snör í snúningum, framsækin og finnum hagnýtar lausnir við áskorunum
 • Við miðlum þekkingu og aukum nýskapandi hugsun í samfélaginu
 • Við sækjum fram í alþjóðlegu vísindasamstarfi í þágu atvinnulífsins
 • Við tengjum fólk og fyrirtæki og aukum þannig ávinning af rannsóknar- og nýsköpunarstarfi og slagkraft nýsköpunar

 

Stefna til 2023

 Haustið 2019 mótaði stjórn og starfsfólk Nýsköpunarmiðstöðvar nýja stefnu fyrir miðstöðina fram til ársins 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Umhverfisstefna

Nýsköpunarmiðstöð Íslands leggur áherslu á að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með starfsemi sinni. Stofnunin stuðlar að því að íslenskt atvinnulíf taki fullt tillit til umhverfisáhrifa og verði þekkt fyrir ábyrga stjórnun umhverfismála.

Þetta er gert með því að:

 • Allir starfsmenn séu meðvitaðir um áhrif starfseminnar á umhverfið og leitist við að lágmarka þau
 • Leggja áherslu á nýsköpun, rannsóknir og þróun á nýrri tækni og ferlum sem minnka álag á umhverfið vegna íslensks atvinnulífs
 • Leggja áherslu á ráðgjöf og fræðslu á sviði umhverfismála
 • Sýna gott fordæmi með eigin umhverfisstjórnunarkerfi
 • Stuðla að stöðugum umbótum á sviði umhverfismála og birta upplýsingar þar að lútandi í ársskýrslu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
 • Fylgjast með og stýra áhrifum starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á umhverfið
 • Taka tillit til umhverfisáhrifa við rekstur, innkaup á aðföngum og förgun úrgangs
 • Framfylgja viðeigandi lögum og reglugerðum á sviði umhverfismála

Stjórnendateymið

Guðbjörg Hrönn Óskarsdóttir
Guðbjörg Hrönn Óskarsdóttir
Forstöðumaður
Hermann Þórðarson
Hermann Þórðarson
Forstöðumaður
Jón Hreinsson
Jón Hreinsson
Fjármálastjóri/CFO
Karl Friðriksson
Karl Friðriksson
Forstöðumaður
Ólafur Wallevik
Ólafur Wallevik
Forstöðumaður
Sigríður Ingvarsdóttir
Sigríður Ingvarsdóttir
Forstjóri/CEO