Ræsing Suðurnesja

Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samvinnu við Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum og Hekluna atvinnuþróunarfélag, efna til samkeppni um góðar viðskiptahugmyndir á Suðurnesjum, þar sem einstaklingum, hópum og fyrirtækjum er boðið að sækja um þátttöku í verkefninu.

Þátttakendur fá 7 vikur til að vinna viðskiptaáætlun fyrir verkefnin /viðskiptahugmyndir sínar en á þeim tíma fá þeir fræðslu og  stuðning verkefnisstjóra Nýsköpunarmiðstöðvar, starfsmönnum Heklunnar og fleirum við gerð viðskiptaáætlunarinnar og við hugsanlega vöruþróun og frumgerðasmíði.

Boðið verður m.a. upp á námskeið um gerð viðskiptaáætlana.

 


Umsóknir

 

Allir geta sótt um þátttöku í verkefninu. Verkefnið leggur áherslur á viðskiptahugmyndir sem;

 • Eru atvinnuskapandi á svæðinu
 • Eru nýsköpun á svæðinu á einn eða annan hátt
 • Auka framboð á atvinnu fyrir fólk með háskólamenntun
 • Sem eru ekki í beinni samkeppni við önnur fyrirtæki á svæðinu
 • Með einstakling eða teymi bak við hugmyndina sem er hæft og tilbúið að vinna að hugmyndinni
 • Eru tæknilega framkvæmanlegar á þessum tímapunkti
 • Hafa raunverulegan markhóp sem hægt er að sækja á, innanlands eða erlendis

Dómnefnd skipuð fulltrúum Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands taka ákvörðun um hvort og þá hvaða verkefni fá viðurkenningu. Dómnefnd getur hafnað öllum umsóknum og valið að; auglýsa verkefnið upp á nýtt, fela verkefnisstjóra að vinna með umsækjendum við að bæta umsóknir eða hvetja til samstarfs einstaklinga, fyrirtækja eða hópa til að styrkja umsóknirnar og verkefnin.

Dómnefnd mun m.a. meta verkefni út frá nýsköpun á svæðinu, atvinnusköpun, viðskiptaáætluninni sjálfri, raunhæfni verkefnis og líkum á því að verkefninu verði hrint í framkvæmd.

Umsókn um Ræsingu er að finna hér að neðan á síðunni

Verðlaun

Tvær milljónir eru settar í þróunarpott til að standa straum af verðlaunum og hugsanlegum kostnaði við gerð viðskiptaáætlananna.  Sigurvegari hlýtur allt að 1 milljón í verðlaun.  Öll verkefni fara fyrir dómnefnd en einungis verkefni með heildstæða viðskiptaáætlun og uppfylla eftirfarandi skilyrði á einn eða annan hátt eiga kost á verðlaunum:

 • Eru atvinnuskapandi á svæðinu

 • Eru nýsköpun á svæðinu á einn eða annan hátt

 • Auka framboð á atvinnu fyrir fólk með atvinnu

 • Sem eru ekki í beinni samkeppni við önnur fyrirtæki á svæðinu

 • Með einstakling eða teymi bak við hugmyndina sem er hæft og tilbúið að vinna að hugmyndinn

 • Eru tæknilega framkvæmanlegar á þessum tímapunkti Dómnefnd getur úrskurðað að engin viðskiptaáætlun hljóti fyrsta sætið eða að deila eigi fyrstu verðlaunum með fleiri þátttakendum. Dómnefnd getur skilyrt verðlaunin eða hluta þeirra til tiltekinna verkefna.

Dómnefnd getur úrskurðað að engin viðskiptaáætlun hljóti fyrsta sætið eða að deila eigi fyrstu verðlaunum með fleiri þátttakendum. Dómnefnd getur einnig skilyrt verðlaunin eða hluta þeirra til tiltekinna verkefna.

Kostnaður vegna þróunar

Hluti af þeim fjármunum sem eru  í þróunarpotti geta farið til að standa straum af hugsanlegum kostnaði við gerð viðskiptaáætlananna og er úthlutað af dómnefnd. Dómnefnd metur þörf verkefnanna fyrir fjármagn. Ef afgangur er af þróunarpottinum getur dómnefnd ákveðið að bæta honum við verðlaunafé. Þátttakendur geta fengið úthlutun úr þróunarpotti verkefnisins til sértækra þátta.

Þróunarpotturinn getur til dæmis styrkt viðskiptahugmyndirnar vegna;

 • Kaupa á markaðsgögnum
 • Efniskostnaðar við smíði á frumgerðum
 • Kostnaðar við tæknilega ráðgjöf
 • Kostnaðar við minniháttar aðkeypta þjónustu (t.d. innihalds rannsóknir)
 • Ferðakostnaðar við öflun gagna fyrir viðskiptaáætlunina

 

Námskeið og fræðsla

Þátttakendum gefst kostur á að taka þátt í fræðslu um gerð viðskiptaáætlana og vinnusmiðjum þar sem unnið er að viðskiptaáætlununum.  Sjá drög að dagskrá.

Drög að dagskrá

12. september 2019.

Ræsing auglýst.

01. október 2019.

Umsóknarfrestur rennur út, unnið að umsóknum

02. október 2019.

Fundur stjórnar verkefnisins.  Ákvörðun um áframhald og staðsetning vinnusmiðja ákveðin.

04. október 2019.

Upplýsingar sendar til þátttakenda um staðsetningu, tímasetningar og efnistök.

Vinnusmiðjur

11. október 2019.

Fræðsla og vinnusmiðja 1,  09:00-12:00, viðskiptaáætlunin, varan og þörfin.

18. október 2019.

Fræðsla og vinnusmiðja 2,  09:00 – 12:00, markaðsgreining og markaðsáætlun.

25. október 2019.  

Fræðsla og vinnusmiðja 3,  09:00-12:00, fjárhagsáætlanagerð, tekjuáætlun, rekstrargjöld og stofnkostnaður.

 

25. október 2019.

Vinnustofa 13:00 – 16:00       Leiðsögn við gerð viðskiptaáætlunar.

1. nóvember  2019.

Vinnustofa 09:00 – 12:00       Leiðsögn við gerð viðskiptaáætlunar.

8. nóvember 2019.

Vinnustofa 09:00 – 12:00       Leiðsögn við gerð viðskiptaáætlunar.

10. desember 2019.                  

Skil á viðskiptaáætlun, fyrir kl.12:00 á hádegi. Berist á netfangið  annagudny@nmi.is

13. desember 2019.                 

Fundur stjórnar, ákvörðun um viðurkenningar.

Lokakynningar og verðlaunaafhending.

 

Allan tímann eiga þátttakendur þess kost að fá einstaklingsbundna leiðsögn hjá verkefnisstjórum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. 

Þátttakendur munu einnig eiga þess kost að fá leiðsögn frá starfsmönnum Heklunnar og eftir atvikum „mentorum” sem munu miðla þekkingu sinni eftir samkomulagi hverju sinni.

 

 


Umsókn - Suðurnes


Anna Guðný Guðmundsdóttir
Anna Guðný Guðmundsdóttir
Verkefnastjóri
Sigurður Steingrímsson
Sigurður Steingrímsson
Starfandi fjármálastjóri/Verkefnastjóri